Темный режим

Sama śmietanka

Оригинал: Akurat

Самые сливки

Перевод: Вика Пушкина

Jeśli są razem, to tylko na zdjęciach.

Если они вместе, то только на фотографиях.

Tak dobrze się bawią na ważnych przyjęciach,

Так хорошо играют на важных приемах,

Na galach, na balach, na spędach, na trędach,

На галах, на балах, на сборищах, на показах,

Wszyscy celują, by być w pierwszych rzędach.

Все целятся, чтобы быть в первых рядах.

Po którymś spędzie osiąga się wprawę,

После какого-то сборища достигнете понимания,

Jak dobrze udawać, że świetnie się bawię.

Как хорошо притворяться, что мне весело.

Jak trafić miejsce w pobliżu kamer,

Как попасть в место рядом с камерами,

Jaki jest modny dziś bukiet manier.

Какой модный сегодня букет манер.

[Refren:]

[Припев:]

Sama śmietanka, pełna kultura,

Самые сливки, полная культура,

Najbliżej kamer, najbliżej króla. [x2]

Поближе к камерам, поближе к королю. [x2]

Zza uśmiechniętych, na wszelkich spędach,

Из-за улыбающихся, на всех сборищах,

Spogląda wielka, głęboka nędza.

Смотрит большая, глубокая нищета.

Wie ona o tym, ze oto po tym,

Она знает, что сразу после этого,

Jak zgasną światła, ktoś rzuci błotem;

Как погаснет свет, кто-то бросит грязью;

Że znikną w tej chwili, uśmiechy, uściski,

Что исчезнут в тот момент, улыбки, объятия,

Że obcy będzie ten, co był bliski.

Что чужим будет тот, кто был близок.

Kurtyna spada, nędza zostanie,

Занавес падет, нищета останется,

Wszystkie uściski zostały sprzedane.

Все объятия оказались продажными.

[Refren:]

[Припев:]

Sama śmietanka, pełna kultura,

Самые сливки, полная культура,

Najbliżej kamer, najbliżej króla. [x6]

Поближе к камерам, поближе к королю. [x6]

Видео