Темный режим

Rzeka

Оригинал: Wolna grupa Bukiwina

Река

Перевод: Вика Пушкина

Wsłuchany w twą cichą piosenkę,

Вслушавшись в твою тихую песенку,

Wyszedłem na brzeg pierwszy raz.

Вышел на берег первый раз.

Wiedziałem już rzeko, że kocham cię rzeko,

Уже знал, река, что люблю тебя, река,

Że odtąd pójdę z tobą.

Что оттуда пойду с тобой.

O, dobra rzeko,

О, добрая река!

O, mądra wodo.

О мудрая вода!

Wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić,

Знала ты, как уставшие стопы вести,

Gdy sił już było brak.

Когда сил было мало,

Brak.

Мало.

Wieże miast, łuny świateł -

Башни городов, свет луны -

Ich oczy zszarzałe nie raz.

Их глаза тускнели не раз.

Witały mnie pustką, żegnały milczeniem,

Приветствовали меня пустотой, провожали молчанием,

gdym stał się twoim nurtem.

Когда я слился с твоим течением.

O, dobra rzeko,

О, добрая река!

O, mądra wodo.

О мудрая вода!

Wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić,

Знала ты, как уставшие стопы вести,

Gdy sił już było brak.

Когда сил было мало,

Brak. [х2]

Мало. [х2]

Po dziś dzień z tobą, rzeko,

По сей день я с тобой, река,

Gdzież począł, gdzie kres dał ci Bóg.

Где начал, где положил Бог тебе предел.

Ach życia mi braknie, by szlak twój przemierzyć,

Ах, жизни не хватит, чтобы путь твой многократно пройти и изучить,

by poznać twą melodię.

Чтобы познать твою мелодию.

O, dobra rzeko,

О, добрая река!

O, mądra wodo.

О мудрая вода!

Wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić,

Знала ты, как уставшие стопы вести,

Gdy sił już było brak.

Когда сил было мало,

Brak. [x2]

Мало. [х2]

Rzeka

Река* (эквиритмичный перевод) (Кирилл из Дашева)

Rzeka

Услышав красивую песню,

Wsłuchany w twą cichą piosenkę,

Я вышел к тебе первый раз.

Wyszedłem na brzeg pierwszy raz.

Заслушался речью, влюбился я в речку,

Wiedziałem już rzeko, że kocham cię rzeko,

С тех пор не разлучат нас.

Że odtąd pójdę z tobą.

O, dobra rzeko,

Влюбился в воду,

O, mądra wodo.

Ты знаешь, всё время меня освежала,

Wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić,

Думал, что сил уж нет.

Gdy sił już było brak.

Нет.

Brak.

Wieże miast, łuny świateł -

Любви огонёк не погас.

Ich oczy zszarzałe nie raz.

Плевать мне на холод, плевать и на темень -

Witały mnie pustką, żegnały milczeniem,

На сердце чудно у нас.

gdym stał się twoim nurtem.

O, dobra rzeko,

Влюбился в воду,

O, mądra wodo.

Ты знаешь, всё время меня освежала,

Wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić,

Думал, что сил уж нет.

Gdy sił już było brak.

Нет. [x2]

Brak. [х2]

Po dziś dzień z tobą, rzeko,

Я шел по пути вдоль тебя.

Gdzież począł, gdzie kres dał ci Bóg.

Узнать бы секрет твоей песни и речи,

Ach życia mi braknie, by szlak twój przemierzyć,

Узнаю это... Любя.

by poznać twą melodię.

O, dobra rzeko,

Влюбился в воду,

O, mądra wodo.

Ты знаешь, всё время меня освежала,

Wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić,

Думал, что сил уж нет.

Gdy sił już było brak.

Нет. [x2]

Brak. [х2]